Vorige week is de zomerschool Taalschool de Kameleon weer van start gegaan. De zomerschool duurt twee weken. In principe kunnen alle leerlingen van 6-12 jaar uit onder- midden- en bovenbouw deelnemen.

Leerlingen die vanwege de tijdelijke sluiting van de school niet optimaal van het onderwijs hebben geprofiteerd, zijn extra aangemoedigd om deel te nemen. Ook de ouders van deze leerlingen zijn gestimuleerd om hun kind aan de zomerschool deel te laten nemen.

Er is voor gekozen, de zomerschool in te zetten voor leerlingen die volgend jaar nog onderwijs op de Kameleon volgen. Dit gaat in totaal om ca. 45 leerlingen. Het uitgangspunt is dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen, dat ze successen ervaren en dat zij hun zelfvertrouwen versterken.

De gemeente Nissewaard hecht veel waarde aan het initiatief om weer een zomerschool te organiseren. Vandaar dat de gemeente de kosten van de zomerschool volledig betaalt uit het budget onderwijsachterstanden.

Ook de Kinderopvangorganisaties RDV Kids, Partou, Klein Maar Dapper en Kinderkoepel hebben besloten deze extra voorschoolse educatie (VE) te organiseren. Sommige peuters hebben een onderwijsachterstand opgelopen als gevolg van de tijdelijke sluiting tijdens de coronapandemie. Die kinderen kunnen in de zomervakantie een educatief programma volgen, zodat zij die achterstand zoveel mogelijk in te halen. De kosten van de zomer VE worden door het Rijk vergoed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *