De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed verloopt voorspoedig. De eerste fase is bijna afgerond en fase 2 is nu van start met de voorbereidingen. De gemeente Nissewaard staat voor de uitdaging om al het eigen vastgoed in 2050 energieneutraal te maken.

In het voorjaar van 2020 is gestart met energiebesparende maatregelen bij drieëntwintig accommodaties. Dit zijn gymzalen, een aantal wijkcentra, jongerencentra en kantoorgebouwen. De maatregelen bestonden uit het isoleren van waterleidingen, het aanbrengen van hoogwaardige beglazing, vervangen van de huidige verlichting door LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen.

Ook de kinderboerderij is meegenomen. Daarnaast hebben sportverenigingen, in samenwerking met de gemeente, energiebesparende maatregelen getroffen. Conventionele veldverlichting bijvoorbeeld is vervangen door moderne systemen met LED-verlichting en er worden dit jaar nog zonnepanelen op clubhuizen geplaatst. Wethouder Martijn Hamerslag: “we nemen onze verantwoordelijkheid niet alleen voor het gemeentelijk vastgoed maar ook voor maatschappelijk vastgoed dat niet in eigendom van de gemeente is en waar we willen ondersteunen zoals bij sportaccommodaties.”

De maatregelen leveren de verenigingen een enorme energiebesparing en dus ook een stuk kostenbesparing op. Bovendien dragen ze bij aan het doel van een duurzaam en toekomstbestendig Nissewaard. “Op deze manier werken we als gemeente samen met maatschappelijke organisaties aan een duurzaam Nissewaard. Dit doen we onder het motto Wij Doen Groen!”, aldus wethouder Igor Bal.

Fase 2 van start met energiescans
De gemeente heeft voor de tweede fase 25 panden geselecteerd die allereerst onderworpen worden aan een inspectie. Hierbij gaat het onder andere om sporthallen, het Rivierabad en een aantal verenigingsgebouwen. Met de resultaten van deze inspecties worden energierapportages opgesteld. Deze rapportages geven de kansen en mogelijkheden per pand weer.

Hiermee krijgt de gemeente inzicht in de verduurzamingsmaatregelen die voor elk pand mogelijk zijn. Bijvoorbeeld isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Zodra de 25 panden gescand zijn, wordt een begroting opgesteld met de verwachte kosten en opbrengsten. Zodra de begroting rond is en is afgestemd met college en raad, kan een start gemaakt worden met de daadwerkelijke uitvoering van de gekozen maatregelen. De verwachting is dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2022 zal starten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *