Re-integreren doe je samen

De gemeente Spijkenisse gaat samenwerken met een lokale ondernemer om arbeidsmarktkansen voor mensen met een bijstandsuitkering te vergroten. De wet- en regelgeving op het gebied van participatie en re-integratie in de samenleving verandert en er wordt verwacht dat mensen steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente past met deze samenwerking haar werkwijze voor een deel van de doelgroep specifiek aan, zodat deze beter past bij de veranderde regelgeving.

Om succes te behalen bij de re-integratie van langdurig werklozen zijn werknemersvaardigheden en werkmotivatie kritische succesfactoren. Belangrijke vaardigheden zijn bijvoorbeeld op tijd komen, gepaste kleding dragen en leiding kunnen ontvangen en accepteren. Re-integratietrajecten, zoals het al 3 jaar succesvolle project Spijkenisse werkt! waarbij ook gewerkt wordt aan werknemersvaardigheden, hebben tot nu toe bij een deel van de doelgroep onvoldoende resultaat. Dit deel van de doelgroep moet op een andere manier over re-integreren gaan denken. De overheid regelt niet langer meer vanzelfsprekend alles voor de doelgroep. Re-integreren moet iets heel vanzelfsprekends zijn: als iemand weer kan werken, dan gaat deze persoon ook weer gewoon aan het werk.

De juiste koers
Daarom is een meer intensieve aanpak noodzakelijk voor werkzoekenden met een negatieve arbeidsmoraal en degenen die een eigen invulling geven aan werknemersvaardigheden waardoor zij de gewenste baan mislopen. Specifiek voor deze laatste groep is een op maat gesneden aanpak ontwikkeld. Uit intensieve samenwerking met ondernemers is een lokaal ondernemersinitiatief voortgekomen. Het initiatief heet ‘de juiste koers’ en is ontwikkeld door GSN management group BV. Binnen dit programma doen de deelnemers inspanningsoefeningen, groepsopdrachten en individuele leer- en werkopdrachten. Zij kunnen binnen dit programma belangrijke certificaten halen en werknemersvaardigheden bijleren. Het traject duurt 7 weken en wordt afgesloten met een werkervarings- of arbeidsplaats bij lokale ondernemers. De eerste groep van 12 personen start op 8 april in de vorm van een pilot.

GSN management Group neemt graag haar verantwoordelijkheid bij lokale arbeidsproblematiek. ‘De aanpak heeft een positieve sociale impact en levert de gemeenschap geld op, doordat minder uitkeringen betaald moeten worden’, aldus de directeur van GSN en voorzitter van de OFS, George de la Croix. Deze privaatpublieke samenwerking op het gebied van re-integratie is een goed voorbeeld van hoe de ondernemer betrokken kan worden in de uitgangspunten van de nieuwe Participatiewet.

Verantwoordelijk wethouder Christel Mourik is blij met het getoonde lef en ondernemerschap. ‘Deze samenwerking is een belangrijke stap bij het terugdringen van het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand’. De gezamenlijke verwachting van zowel de gemeente als de ondernemer is dat met deze specifieke aanpak ook deze doelgroep naar de arbeidsmarkt is toe te leiden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top