Oogst getroffen boeren in Voorne-Putten wordt niet verkocht

Op 21 augustus 2017 is de Esso-raffinaderij in de Botlek getroffen door een grote brand. Esso heeft met LTO een regeling getroffen om de agrariërs in het gebied schadeloos te stellen voor schade direct gerelateerd aan de brand.

In de eerste week na de brand was nog onduidelijk of de roet schadelijke stoffen bevatte. Boeren hadden zwarte stippen op hun gewassen en afnemers wilden deze gewassen niet kopen. Grote hoeveelheden hooi dat gemaaid was en was gekuild bevatte roet. Sommigen hielden uit voorzorg hun vee binnen, waardoor het vee moest worden gevoerd met duurder voer.

Pas na vrijdag 25 augustus werden de resultaten van het RIVM onderzoek naar de roetdeeltjes beschikbaar op de website van gemeente Nissewaard en Rijnmond Veilig. Hieruit bleek dat gevolgschade onwaarschijnlijk is en dat de roet geen schadelijke stoffen bevat.

Door regen en schoonmaak verdwijnt de roet en dan zijn er geen verdere gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Het gezondheidsrisico van eventueel roet op gewassen is volgens het overheidsadvies verwaarloosbaar klein.

Omdat het bij boeren echter om grote hoeveelheden gaat die lastig schoon te maken zijn, is in overleg besloten om de gewassen niet aan te bieden op de markt of aan dieren. De consument koopt immers liever geen gewassen met roet en ook is het voor de boeren van groot belang om het goede imago van voedsel uit Voorne-Putten te behouden.

Inmiddels is het oogstseizoen volop aan de gang. Met de boeren is afgesproken dat zijn hun producten oogsten op het tijdstip wanneer zij dat gewoonlijk doen. Ondanks dat door de weersomstandigheden de roet grotendeels afgebroken is, worden de gewassen die de boeren al opgeslagen hadden of nu van het land halen, afgevoerd en gecomposteerd of vergist.

Met deze regeling wordt voor de commercieel geteelde gewassen maximaal ingezet om het goede imago van voedsel uit Voorne-Putten te behouden. Voor de gederfde inkomsten van de melkvee boeren die hun dieren binnen hebben gehouden is een redelijke vergoeding vastgesteld. De grond is na de oogst weer geschikt om nieuwe gewassen aan te planten. LTO is zeer te spreken over de afhandeling van de schade door ExxonMobil.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op