Nissewaard presenteert sluitende begroting voor 2016

Het college van B en W van de gemeente Nissewaard heeft een sluitende begroting aan de gemeenteraad voorgelegd. Traditiegetrouw wordt de onroerend zaak belasting (OZB) in Nissewaard niet verhoogd, maar slechts aangepast aan de prijsstijging.

Na jaren van bezuinigingen biedt het huishoudboekje van de gemeente weer wat perspectief. De economie trekt weer voorzichtig aan met als gevolg dat de gelden die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid voorzichtig stijgen.

Hierdoor ontstaat er ruimte om een impuls te geven aan een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord: het beheer van de openbare ruimte. Het college stelt voor om zowel op de korte als de lange termijn hiervoor geld beschikbaar te stellen. Voor de korte termijn wordt een reserve Beheer gevormd van ruim € 2,5 miljoen. Voor de lange termijn is met ingang van 2018 € 1 miljoen per jaar beschikbaar.

Ondanks alle positieve berichten, rekent het college zich niet rijk. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat behoedzaamheid op z’n plaats is. Daarom wordt een belangrijk deel van de verwachte extra inkomsten in 2018 en 2019 toegevoegd aan de algemene reserve.

Voor de jaren 2016 en verder zijn het sociaal domein en de ontwikkeling van de Haven belangrijke aandachtspunten.

De rijksoverheid heeft diverse taken op het gebied van werk, jeugd en zorg overgedragen aan de gemeenten. Deze zijn onder gebracht in het sociaal domein. Het rijk heeft met de verwachting dat gemeenten deze taken goedkoper kunnen uitvoeren, de bijbehorende budgetten met de nodige kortingen meegegeven.

Er wordt momenteel hard gewerkt om de uitvoering van de nieuwe taken in goede banen te leiden. Er is hierbij sprake van een zeker (financieel) risico. Om dat op te vangen heeft de gemeente een 4-tal reserves met een totaalbedrag van bijna € 4 miljoen achter de hand

In 2014 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van de Haven. Deze worden momenteel verder financieel en planologisch uitgewerkt. Het is de verwachting dat de realisatie hiervan niet zonder extra financiële bijdrage van de grond kan komen.

Dit kan worden afgedekt via de algemene reserve. Naar verwachting zal het voorstel rondom de ontwikkeling van de Haven eind van dit jaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

De begroting 2016 zal behandeld worden in de commissievergaderingen van begin november 2015 en de vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2015.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top