Nissewaard naar 2040; Pionieren op de grens van de Zeeuwse Delta en de Metropoolregio

Nissewaard naar 2040; Pionieren op de grens van de Zeeuwse Delta en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bouw meer verschillende woningtypes in Spijkenisse, verbeter de bereikbaarheid, zorg voor meer en gevarieerde werkgelegenheid en benut het groen in de Bernisse.

Deze vier principes vormen een toekomstvisie die moet zorgen voor een veerkrachtig en verbonden Nissewaard in 2040. Dat staat in het visiedocument Nissewaard 2040: Ontwikkelperspectief ex groeikern Spijkenisse. Hierin zijn de kansen aangegeven die kunnen bijdragen aan de schokbestendigheid van Nissewaard. Het college van B&W heeft ingestemd met de visie en deze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het devies is: meer stedelijke kwaliteiten ontwikkelen rondom de metrostations, meer ruimte voor groen, openbare ruimte, goede verbindingen en ruimte bieden voor meer werkgelegenheid. Het gaat daarbij ook over het uitdunnen van sommige wijken om de leefbaarheid en diversiteit aan leefmilieus te vergroten.

Stimuleer en faciliteer nieuw ondernemerschap waarbij gedacht kan worden aan niches, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en veiligheid, recreatie en toerisme, zorg en revalidatie. Doe dat in nauwe samenwerking met het onderwijs en de ondernemers. De kansen die er liggen zouden maximaal moeten worden benut, zo staat in het plan. Wethouder Jan Willem Mijnans: “Het rapport biedt op lange en korte termijn geweldige uitdagingen.”

Voor de nieuwe verstedelijking is al een stevige basis aanwezig: Nissewaard maakt onderdeel uit van de stedenband MRDH – Drechtsteden en is het entreegebied voor de Zeeuwse delta. Daarnaast bieden de aantakking op het lightrailnetwerk van de regio Rotterdam en de verduurzaming van de haven goede aanknopingspunten om Spijkenisse toekomstbestendig te maken.

Daar is overigens wel een extra oeververbinding over het Hartelkanaal voor nodig. Bovendien moet Nissewaard blijven inzetten op de aanleg van de A4-Zuid. Wethouder Henk de Graad: “Dit biedt ons houvast om te blijven hameren bij de provincie en het rijk om de infrastructuur rondom Nissewaard en Voorne-Putten aan te pakken.”

Uitvoeringsagenda
Voor het verwezenlijken van de visie wordt een uitvoeringsagenda met bijbehorend investeringsplan opgesteld, in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, investeerders en de regio. Momenteel werkt de Rijksoverheid aan de totstandkoming van de Omgevingswet.

Het Ontwikkelperspectief zal worden gebruikt als bouwsteen voor de nog op te stellen Nissewaardse Omgevingsvisie. Ook in dit traject zullen de eerder genoemde gremia worden uitgenodigd om mee te denken en te participeren. De visie wordt op 6 december 2017 besproken in de gemeenteraad.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op