Nieuw burgerinitiatief “VOOR Nissewaard” laat van zich horen

Twee voormalig kandidaten voor de gemeenteraad en oud-partijleden van Nissewaard Lokaal, Roy Masthoff en Stephan van Uden, hebben de handen ineengeslagen om inwoners van Nissewaard te verbinden met de lokale politiek. In dit interview leggen ze uit wat hun drijfveren zijn en wat VOOR Nissewaard gaat doen.

Waarom “VOOR Nissewaard”?
“We willen burgers actiever betrekken bij de (lokale) politiek. VOOR Nissewaard staat voor Vooruitstrevend Onafhankelijk Ondernemend Realistisch Nissewaard. Het is een platform dat dient om de politieke agenda tussen gemeenteraad en de inwoners van de gemeente samen vorm te geven.

Belangrijke onderwerpen, die de samenleving aangaan onder de aandacht brengen bij de politiek en omgekeerd. Politiek raakt ons allemaal. Of het nu gaat over bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, (ouderen-/ jeugd)zorg en bereikbaarheid.

VOOR Nissewaard is een klankbordgroep. Maar dan wel eentje met een flinke dosis, positief activisme en eigen initiatief”, zegt Stephan.

Jullie komen zelf uit de lokale politiek. Hoe moeten we dit initiatief opvatten?
“Het idee VOOR Nissewaard is ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen”, legt Roy uit. “Wij zijn allebei niet gekozen als gemeenteraadsleden. Maar een behoorlijke achterban heeft wel zijn stem op ons uitgebracht.

Binnen de partij hebben we nog geprobeerd om de raadsfractie actief te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Dit lukte door allerlei omstandigheden maar deels of niet.”

Stephan: “Ik kan zeggen dat we best wel wat bereikt hebben. Mede door mijn persoonlijke inzet is de Motie over de Bereikbaarheid er doorheen gekomen (redactie: Onderzoek naar economische en maatschappelijke schade door de brugstoringen.

De uitkomst van dit onderzoek zou de financiële haalbaarheid van een A4 Zuid kunnen onderbouwen). Ook is door met name onze rol de overlastproblematiek rondom de Marckenburgh in Spijkenisse op de agenda gekomen. Alleen daarna werd het stil.

De opvolging van deze onderwerpen laat te lang op zich wachten. Wij willen dat anders. Juist omdat we zelf gewend zijn aan de knoppen te draaien, hebben we nu besloten om partijonafhankelijk raadsfracties te faciliteren bij het besturen van de stad.

We willen meedenken en meedoen. Zonder politiekmandaat, maar wel VOOR de inwoners. Onze ongebondenheid maakt ons een denktank voor alle partijen.

Roy: “We willen ook afwijken van de geijkte paden. ‘Oude’ politiek is niet meer van deze tijd. Het staat de VOORuitgang in de weg. Nu nog moet het burgerbelang blijkbaar in het gevestigde, politieke klimaat passen.

Vaste vergadermomenten en straks het zomerreces. De politieke agenda stopt dan. Maar de samenleving gaat toch ook gewoon door?” Stephan vult aan: “Het besturen van de gemeente is een continuproces. Politiek actief zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”.

Hoe nu verder?
Roy: “Vandaag is de Facebookpagina gelanceerd. Hierop kunnen inwoners van Nissewaard zaken die zij belangrijk vinden bespreken en uitwisselen. Wij monitoren dat proces en discussiëren inhoudelijk mee.

Als het nodig is, gaan we ook op werkbezoek. Ons laten informeren over wat er speelt. Hierin zoeken we ook de samenwerking met andere inwonersgroepen en belangenorganisaties.

We bezoeken raads- en commissievergaderingen en maken desgewenst gebruik van het Spreekrecht voor burgers”.

Stephan eindigt: “Ons kennisnetwerk wordt dan ook in rap tempo uitgebreid. We hebben financiële kennis aan boord en er zijn specialisten actief op het gebied van o.a. zorg & welzijn, onderwijs, veiligheid en leefomgeving.

Op die manier kunnen we de openbare stukken nog beter beoordelen en de fracties van input voorzien om zaken aanhangig te maken. Integriteit en transparantie zijn voor ons ook belangrijke kernwaarden in het openbaar bestuur. Dit willen we ook mede bewaken. Willen we ook het “politieke geweten” van Nissewaard zijn? We streven dit wel na. Volg ons, sluit je aan en doe mee!”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top