Niet Aangeboren Hersenletsel Voorne-Putten

NAH is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen van het brein. Zo een aandoening kan veroorzaakt zijn door een herseninfarct, hersenbloeding, hersenschudding, hersentumor, hartstilstand en een CVA. Echter ook door een ongeluk, ziekte, infectie of vergiftiging.

Gevolgen van NAH kunnen zijn
Verlamming, verlies spierkracht, gevoelsstoornissen, geheel of gedeeltelijk uitval van de ogen of zelfs epilepsie. Deze gevolgen kan uw omgeving allemaal zien. Het is duidelijk voor uw omgeving dat er wat aan de hand is.

De mogelijk onzichtbare gevolgen zijn veel moeilijker om mee om te gaan. Zowel voor de omgeving als voor de patiënt. Begrip en onbegrip vinden dan heel snel plaats.

Denkt u maar aan: Trager denken, moeilijk concentreren, geheugenstoornissen, geen overzicht hebben, moeite met meervoudige activiteiten, taalstoornissen, ongeduld, rusteloosheid en constante vermoeidheid.

Daarnaast de gevolgen van het verlies van het ‘volop in het leven staan’. Een teruggetrokken leven is vaak het gevolg.

Hoe ga je hier mee om? Hoe doe je dat? Maar ook hoe gaat de directe omgeving er mee om? Meer weten bekijk dan de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief juni