Mooi visitatierapport voor De Leeuw van Putten

Eind 2017 heeft De Leeuw van Putten opdracht gegeven aan Cognitum om een visitatie uit te voeren. Dat heeft Cognitum gedaan in de periode januari 2018 – mei 2018.

De gesprekken met de belanghebbenden hebben plaatsgevonden op 21 en 22 februari 2018. Het definitieve rapport is in mei 2018 verschenen. Het visitatierapport staat op onze website www.dlvp.nl.

De visitatiecommissie is van oordeel dat De Leeuw van Putten een echt sociale woningcorporatie is met een goed oog voor een gezonde verhouding tussen financiën en sociale rolinvulling.

Met haar sterke focus op de financiële gezondheid, de positieve kasstroom en het afbouwen van de leningenportefeuille, realiseert zij sterke financiële ratio’s.

De Leeuw van Putten heeft een groot hart voor de complexe doelgroep hetgeen blijkt uit het hoge percentage passend toewijzen. Zij is initiatiefrijk op het gebied van de klimaatdoelstellingen.

Zij beheert als een goed huisvader de financiën zonder al te veel risico, vooral met het oog op de toekomst waarin het bezit vrijwel gelijktijdig veroudert. Hoewel zij sterk gericht is op beheersing staat dat haar flexibiliteit allerminst in de weg. Plannen en vooruitkijken zit in de genen.

Op alle onderdelen scoort De Leeuw van Putten goed.
– Presteren naar opgaven en ambities: 7,2
– Presteren volgens belanghebbenden: 7,8
– Presteren naar vermogen: 7,6
– Governance: 7,0

De Leeuw van Putten bedankt de visitatiecommissie voor haar werk, inzet en de gesprekken die zij heeft gevoerd met alle belanghebbenden voor het uitvoeren van de visitatie over de periode 2014-2017. We zijn blij dat de commissie goede waardering heeft voor die taken die wij als onze belangrijkste kerntaken zien.

De Leeuw van Putten is bijzonder tevreden, dat haar beleid door anderen herkend en gewaardeerd wordt. Het is een stimulans om de ingeslagen koers voort te zetten.

Links: directeur-bestuurder Maarten de Booij. Rechts; voorzitter visitatiecommissie Hannah Bovenkerk.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top