Lintjesregen in Nissewaard

Acht inwoners van Nissewaard ontvingen vanmorgen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Salet. De negende decorandus kon niet aanwezig zijn en ontvangt de onderscheiding op een later moment. De uitreiking vond plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis.

De volgende personen zijn onderscheiden

Simon van der Beek
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van der Beek is al ruim 30 jaar zeer betrokken in de schaakwereld. Als organisator, promotor en als algemeen contactpersoon met betrekking tot schaakevenementen. Elke dinsdagmiddag regelt hij het seniorenschaak in bibliotheek Boekenberg. Hij is gediplomeerd wedstrijdleider en organiseert al 25 jaar de toernooien. Het Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse gaat in 2014 zijn 29e editie in.

De heer Van der Beek was van 1986 tot 2001 en sinds 2011 bestuurslid van de Schaakvereniging Spijkenisse. Van 1993 tot 2000 was hij bestuurslid van de Rotterdamse Schaakbond (RSB). Van 1996-2000 was hij ook bondsraadslid van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB), het hoogste orgaan binnen KNSB. Hij vertegenwoordigde hierbij de RSB.

Sinds 2003 is de heer Van der Beek bestuurslid van de Stichting Integratieschaak. Deze stichting zet zich in om meer dames enthousiast te maken voor de schaaksport. Sinds 1985 organiseert de heer Van der Beek het Open kampioenschap Spijkenisse. Dit is een jaarlijks eendaags schaaktoernooi met 100 deelnemers, waar regelmatig internationale deelnemers bij aanwezig zijn.

Ook organiseert hij de Schaakmarathon in Spijkenisse. Er doen ongeveer 60 deelnemers mee uit de gehele regio. Sinds 1995 is hij medeorganisator van het Persoonlijk Kampioenschap (PK) van de RSB. De PK is een voorronde voor het algemeen Nederlands Kampioenschap. De heer Van der Beek is ook bestuurslid van de Stichting bevordering schaaksport Dordrecht geweest.

Daarnaast is hij mede-organisator van het Open Nederlands Kampioenschap Rapid en Open Senioren kampioenschap RSB. Hij organiseerde ook op verzoek van bedrijven en (winkeliers)verenigingen diverse schaakevenementen.

Mevrouw M.M. van Bergeijk-Rozendaal
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Van Bergeijk zat van 1975 tot 1984 in het bestuur Christelijke scholen in Zuidland. Zij bespeelt al 35 jaar het kerkorgel tijdens de erediensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zuidland. Mevrouw Van Bergeijk is sinds 1983 presidente van vrouwenvereniging ‘Tot Opbouw’ van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zuidland. Zij is een samenbindende factor en heeft door de jaren heen voor continuïteit gezorgd.

Van 1987 tot 2001 had mevrouw Van Bergeijk een bestuursfunctie bij Passage Zuidland (voorheen Christelijke Plattelandsvrouwen Bond in 1961 opgericht door haar schoonmoeder). Zij is zowel voorzitter als secretaris geweest. Ook was zij een uitstekend cursusleidster.

Sinds 1997 verzorgt zij afwisselend met anderen de weeksluiting (als organist) in Bernissesteyn. Als het nodig is valt zij ook in bij andere kerkelijke gemeenten. Ook bezoekt zij de zieken en ouderen van de kerkelijke gemeente. Van 2001 tot 2009 was mevrouw Van Bergeijk presidente van de kring Rotterdam en omstreken.

Enkele weken geleden is zij secretaris geworden van deze kring. Van 2005 tot 2010 was mevrouw Van Bergeijk vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk Bernisse. Zij heeft in deze periode gewerkt als maatschappelijk begeleidster en heeft gezorgd voor coaching vestiging en coaching intergratie.

Mevrouw Van Bergeijk was van 2005 tot 2013 lid van het bestuur van de landelijke vrouwenbond van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Ze was de secretaresse van de redactie van het bijbelstudieblad ‘Contact’.

De heer J. de Boer
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer De Boer heeft voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuin- en Plantkunde (KNMTP) in de jaren 1973 tot 1983, er mede voor gezorgd dat de bekende Geraniummarkt is ontstaan. Hij heeft cursussen gegeven aan de leden van deze vereniging. Ook was hij voorzitter van het bestuur. De heer De Boer was in de periode van 1983 tot 2000 vrijwilliger bij de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO). Hij zat in het bestuur van school ‘De Branding’ en bekleedde de functie van voorzitter.

Sinds 1999 is de heer De Boer bestuurslid van de VVE van het appartementencomplex aan de Jan de Baanlaan, waar hij zelf woont. Sinds 2002 is de heer De Boer scriba van PKN Wijkgemeente ‘De Brug’. Op dit moment is hij binnen deze wijkgemeente werkzaam in de diaconie. Vanaf 2004 geniet de heer De Boer van zijn vrijwilligerswerk op de Maraboehoek. Dit is een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten in Spijkenisse.

Maandelijks is hij daar te vinden om een maaltijd te koken, met de bewoners te eten, te praten, verhalen te delen en Bijbelverhalen voor te lezen. Af en toe gaat hij ook met de bewoners apart op stap. Hij gaat dan een wandeling met ze maken of ze gaan fotograferen in de natuur.

Mevrouw R. Buis- van Doorn
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw Buis heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor diverse doelen. In de periode 1975 tot 2006 heeft zij veel gedaan voor de Hervormde Gemeente in Zuidland. Bij veel rommelmarkten van de kerk stond zij klaar om te helpen. Meerdere keren per jaar was zij aanwezig om alles te sorteren zodat het mooi en schoon verkocht kon worden.

Zij heeft 15 jaar lang na de kerkdiensten koffie geschonken. Van 1977 tot 2006 hielp mevrouw Buis achter de bar met de drankjes en het bakken van frites en snacks bij Voetbalvereniging DES Zuidland.

Ook op de trainingsavonden was zij beschikbaar om iedereen van een drankje en hapje te voorzien. Op 80-jarige leeftijd vond ze het tijd om te stoppen. Van 1980 tot 1990 heeft zij diverse werkzaamheden verricht, zoals assisteren bij het geven van EHBO-les aan de jeugd.

Ook stond zij altijd klaar om bij de EHBO-vereniging Zuidland op welk vlak dan ook te helpen. Van 1989 tot 2014 was zij vrijwilliger bij Bernissesteyn Careyn. Zij hielp bij de voorjaarsmarkt, najaarsmarkt, modeshows, kerstmarkt, Sinterklaas en bij de verschillende themadiners rond Kerst, Pasen en Pinksteren.

Jacob Willem van Galen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van Galen is sinds maart 1986 heilsoldaat bij het Leger des Heils. Hij heeft sindsdien bij deze organisatie vele functies vervuld. Hij is de oprichter en coördinator van het ‘open huis’ en de ‘raad en daad’ balie. Het ‘open huis’ is een huiskamer in het kerkgebouw van het Leger des Heils waar iedereen uit de buurt welkom is.

De belangrijkste functie hiervan is dat mensen contact kunnen zoeken met andere mensen zodat eenzaamheid voorkomen of doorbroken wordt. Via het spreekuur van de ‘raad en daad’ balie zijn door de jaren heen veel mensen geholpen, zodat zij verder konden met hun leven als zij waren vastgelopen met hun problemen of als zij dreigden vast te lopen. Ook was de heer Van Galen lid van de korpsraad (kerkenraad in het Leger des Heils) en achtereenvolgens in de raad van Kerken in Spijkenisse, Drachten en Leeuwarden.

Hij is ook vele jaren jeugd- en zondagschoolleider geweest bij het Leger des Heils. Van 1990 tot 1994 heeft de heer Van Galen terminale zieken die thuis wilden overlijden, begeleid. Hij verzorgde deze patiënten overdag en/of ’s nachts. Sinds 1991 organiseert en begeleidt de heer Van Galen vakanties voor mindervaliden.

Op 23 oktober 1992 heeft hij de stichting Vakantiereizen Op Maat opgericht. Deze stichting is speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking. Door deze stichting kunnen zij een fijne betaalbare en goed verzorgde vakantie hebben. De heer Van Galen begeleidt de mindervaliden de gehele reis. Daarnaast verzorgt hij de administratie, de financiën en ontwerpt en drukt hij de vakantiegidsen. Vanwege zijn leeftijd stopt de heer Van Galen met deze activiteit. Omdat de stichting zonder winstoogmerk werkt, zijn er nog geen gegadigden gevonden om deze activiteit verder door te laten gaan.

Jacqueline Glijn- van Ouwerkerk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau Sinds 2006 is Jacqueline Glijn een vooraanstaand rolstoeldanseres op wereldniveau in zowel de mindervalide als de valide danswereld. Zij behoort tot de wereldtop voor wat betreft het rolstoeldansen. Zij blijft deze sport vernieuwen en met haar status als 6-voudig Nederlands kampioen en wereldkampioen probeert zij mensen te motiveren en stimuleren om wat met hun leven te doen.

Haar leven staat in het teken van deze sport. Zij stimuleert vele dansscholen in Nederland om het onderdeel rolstoeldansen aan hun activiteiten toe te voegen. Sinds 2008 wordt mevrouw Glijn wereldwijd gevraagd om demonstraties te verzorgen en om de rolstoeldanssport te promoten. In Nederland is dit vaak voor stichtingen die zich voor het goede doel inzetten. Bijvoorbeeld de kankerstichting, stichting Lupes en vele andere goede doelen.

Verder is zij vaak een voorbeeld geweest voor sportleraren om ook bij hen bekend te maken dat sporten met een beperking belangrijk is. Zij deed dit meerdere malen in Den Haag voor de Haagsche Hoge school voor Sport en in Utrecht. Ook wordt zij gevraagd om demonstraties in het buitenland te geven. Sinds 2008 is mevrouw Glijn een motivator voor anderen om hun droom na te leven, ook al is het leven niet altijd even eerlijk.

Zij staat geregeld op de barricade om minder validen binnen de maatschappij geaccepteerd te krijgen. Zij heeft meegedaan aan landelijke talentenshows op tv. Zij deed dit om mensen met een beperking te motiveren en om een grotere acceptatie binnen het straatbeeld en op tv te krijgen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd tot een finale plaats bij “Holland got talent” met daarbij een landelijke bekendheid. In 2012 heeft mevrouw Glijn de rolstoeldansgroep “Double Wheels” opgericht.

Zij geeft iedere week meerdere uren rolstoeldansles aan deze groep. Haar positieve levensstijl heeft veel mensen geraakt en gestimuleerd om verder te gaan met hun leven.

Pieter de Graaf
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer De Graaf heeft van 1972 tot 1980 in het bestuur van stichting Evenementen Ridderkerk gezeten. Hij organiseerde diverse evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Pinkstermarkt en Koninginnedag. Van 1974 tot 1981 organiseerde de heer De Graaf tijdens de zomervakantie Jeugdland in sporthal De Fakkel in Ridderkerk. Van 1981 tot 1983 zat de heer De Graaf in de oudercommissie van scholengemeenschap Blaise Pascal in Spijkenisse.

Van 1982 tot 1988 zat de heer De Graaf in de oudercommissie van christelijke basisschool De Ark. Daarnaast organiseerde hij schoolevenementen zoals schoolreisjes en de avondvierdaagse. In dezelfde periode zat de heer De Graaf ook in het bestuur van het overkoepelend orgaan van christelijke basisscholen in Spijkenisse. Van 1982 tot 1989 was hij voorzitter van de christelijke zang- en oratoriumvereniging Te Deum Laudamus.

Sinds 1984 is de heer De Graaf bestuurslid van de Lionsclub De Bernisse. Hij is één van de oprichters van deze club. Hij was voorzitter en sinds 2005 is hij penningmeester.

Een bijzondere activiteit die hij jarenlang geheel belangeloos heeft uitgevoerd was de verkoop van gebruikte boeken op boekenmarkten. Ook op andere manieren heeft hij veel geld voor goede doelen opgehaald. De heer De Graaf heeft zijn bijdrage geleverd aan de internationale Lions jeugduitwisseling.

Hij is inspirerend lid geweest van diverse clubcommissies. Jarenlang was hij bij de Nederlandse Lionsorganisatie betrokken bij het milieubeleid. Van 1996 tot 2003 was de heer De Graaf voorzitter van stichting Europa Kinderhulp, een vrijwilligersorganisatie die een vakantie regelt voor minderbedeelde kinderen. De organisatie zorgt er jaarlijks voor dat ongeveer 2000 kinderen een leuke vakantie hebben.

De heer De Graaf heeft zich ingezet om een samenwerkingsverband aan te gaan met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven. Dit samenwerkingsverband heeft geresulteerd in een nieuwe organisatie ‘Federatie van Kinderhulporganisaties’. Sinds 2003 is hij hiervan penningmeester. Sinds 2009 is de heer De Graaf penningmeester van zwemclub Zoda. Dit is een zwemclubje voor ouderen die op maandagochtend het zwembad van Spijkenisse huren om op conditie te blijven. Sinds 2014 zit de heer De Graaf in de cliëntenraad Humanitas Hongerlandsedijk. Hij vertegenwoordigt bewoners van appartementencomplex Terras aan de Maas die een woning hebben gehuurd van Humanitas.

Simon van der Wel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer Van der Wel is sinds 1 januari 1992 lid van honk- en softbalvereniging Spikes. Vanaf het moment dat zijn 3 kinderen er zijn gaan spelen, verricht hij hand- en spandiensten voor de club. Hij draait onder andere bardiensten, hij onderhoudt het veld en doet klusjes in de kantine.

Sinds 1998 vervult de heer Van der Wel ook de functie van scheidsrechter. Van 1998 tot 2012 heeft de heer Van der Wel bij honk- en softbalvereniging Spikes verschillende bestuursfuncties vervuld. Zo was hij van 1998-2009 secretaris, van 1999-2000 waarnemend voorzitter, van 2000-2005 voorzitter, van 2005-2009 vice-voorzitter en van 2009-2011 weer voorzitter. Toen hij in 2000 voorzitter was, heeft hij de gesprekken met de gemeente gevoerd over de nieuwe accommodatie.

In 2009 was de nieuwe accommodatie klaar. Hij was de drijvende kracht achter de verhuizing. Sinds 2001 is de heer Van der Wel de persoon die alles regelt met betrekking tot de kleding voor de club. Sinds 2003 houdt hij zich ook bezig met het keuren van de velden. Van 2003 tot 2013 heeft de heer Van der Wel het wedstrijdsecretariaat gedaan.

Vorig jaar heeft hij deze taak overgedragen aan twee andere leden van de club. Hij begeleidt deze leden nog waar nodig. Van 2008 tot 2009 is de heer Van der Wel druk bezig geweest met de organisatie van de Europa cup herensoftbal (ECWCM). Dit evenement vond plaats in augustus 2009. Hij was de grote spil van de organisatie en was verantwoordelijk voor de uitvoering van het toernooi.

Foto: Peter de Jong

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top