Kern- en wijkgericht werken in Nissewaard

De gemeente Nissewaard is per 1 januari 2015 een feit. Een groot compliment is op z’n plaats voor iedereen die zich heeft ingezet, om het beleid van de voormalige gemeenten samen te voegen. Een van de beleidsvelden is het Kern- en Wijkgericht Werken (KWW).

Het college heeft alle kernen bezocht en kennis gemaakt met verschillende instanties, verenigingen, ondernemers en kernplatformleden. Die gesprekken verliepen erg plezierig, er is veel informatie uitgewisseld. De dorpen staan bol van activiteiten, zo bleek.

In het coalitieakkoord neemt het KWW een prominente plek. Inspraak bij plannen was al jaren gebruikelijk in Spijkenisse en dat geldt nu ook voor Nissewaard. Ons college streeft ernaar de sociale netwerken te versterken en initiatieven te stimuleren. De ingezette koers van het KWW vanuit Bernisse zetten we op hoofdlijnen voort.

We kijken wel of we verbindingen kunnen leggen met het wijkgericht werken vanuit Spijkenisse. Veel verschil is er niet. Het is verstandig om bij onderwerpen over de leefbaarheid vooraf duidelijk de balans aan te geven tussen de wens voor een verandering enerzijds en nut en noodzaak, beschikbare capaciteit, budgetten en de planning anderzijds.

Zo kunnen we met elkaar verwachtingen en mogelijke resultaten beter afstemmen. Leefbaarheidsonderwerpen gaan ook over het sociale domein. Hier liggen grote uitdagingen waarvoor goede afstemming noodzakelijk is.

Projecten in kernen
De afgelopen maanden heeft de gemeente zich gebogen over de vraag hoe Kern- en Wijkgericht Werken in Nissewaard vorm krijgt en hoe KWW verder kan ontwikkelen. Volgens de leefbaarheidsagenda’s die vanaf 2013 met de bewoners zijn opgesteld, is een overzicht gemaakt van de projecten die we willen aanpakken en daarin zijn prioriteiten aangegeven.

Samen met de kernplatforms werkt de gemeente de prioriteiten uit. De vakafdeling(en) maken de projecten die voor 2015 al gestart waren, natuurlijk af. Eind 2016 moeten ‘de nieuwe’ projecten afgerond zijn. Wijkgericht werken (project Zuidwest in Spijkenisse) zetten we door. Daarvoor bestaat een overeenkomst met drie partners die loopt tot 2018.

Projecten die worden opgepakt:

Abbenbroek
Vereenzaming van ouderen tegengaan/versterken sociale structuur, verbeteren aanbod activiteiten, verkeerssituatie verbeteren.

Heenvliet
Jeugdoverlast beperken, vereenzaming van ouderen tegengaan/versterken sociale structuur, verkeerssituatie verbeteren.

Geervliet
Ontmoetingsmogelijkheden in stand houden, verkeerssituatie in oude kern verbeteren, sluitende keten voor ouderen realiseren.

Zuidland
Zorg, geborgenheid en veiligheid ondersteunen, verkeerssituatie verbeteren, beplanting op de Ring verbeteren, leegloop Kaai tegengaan.

Simonshaven
Ondergrondse container op de Ring plaatsen, vereenzaming van ouderen tegengaan, verkeerssituatie verbeteren.

Oudenhoorn
Vereenzaming van ouderen tegengaan, onderhoud wegen en groen verbeteren, verkeerssituatie verbeteren.

Kernoverstijgend
Werkgroep Bernissegebied aan de slag met recreatie & toerisme.

Meer weten?
Wilt u meer weten over KWW? Neem dan contact op met Ellen van den Kerkhoff en Maurice Hoekman. U kunt bij hen terecht voor alle vragen over het werk van de platforms. Zij zijn bereikbaar via telefoon 14 0181 of stuur een e-mail naar kw@nissewaard.nl.

Lees meer over de resultaten in de Kernplatformen Abbenbroek en Heenvliet in de Nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top