Kabinet Rutte III is maatschappelijke race naar beneden

Niet iedereen kan het zich voorstellen arm te zijn in een van de rijkste landen ter wereld. Ook premier Rutte niet. Hij maakte in 2009 bezwaar tegen het gebruik van de term “armoede” in Nederland.

Het sociaal minimum in Nederland, aldus zijn redenering, is het hoogste van Europa en niemand hoeft in armoede te leven. Kennelijk verdwijnt in zijn beleving een probleem als het woord dat het probleem beschrijft niet meer wordt gebruikt.

Anno 2018 gaat het goed met Nederland na de economische crises van 2007 en 2008. Althans met het Nederland van premier Rutte, de B.V. Nederland. Bedrijfswinsten groeien, het aantal miljonairs groeit, hun vermogen groeit, en salarissen aan de top groeien.

Daarnaast is een lang gekoesterde wens van werkgeversvereniging VNO-NCW in vervulling gegaan: het afschaffen van de dividendbelasting. Deze afschaffing maakt naar zeggen Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en maakt investeren in Nederland voor buitenlandse beleggers aantrekkelijker. Dat maakt de financiering voor Nederlandse bedrijven goedkoper, aldus VNO-NCW.

Bij deze afschaffing gaat het om een bedrag van € 1,4 miljard op jaarbasis. Aangezien de schatkist die inkomsten mist zijn dit inkomsten voor de overheid die gecompenseerd moeten worden.

Dat pakt voor iedereen slecht uit: voor bedrijven omdat er geen gezonde concurrentie is, voor ‘gewone’ belastingbetalers (werknemers en het MKB) omdat zij opdraaien voor het gat dat multinationals met hun onbelaste winsten laten vallen.

Voor de burger blijkt dit uit achterblijvende lonen, achteruitgang in besteedbaar inkomen en snoeiharde bezuinigingen op openbare voorzieningen. Saillant detail: protesten vanuit MKB Nederland werden door VNO-NCW de kop ingedrukt. Vrij naar George Orwell: alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan anderen.

Het CPB (Centraal Plan Bureau) ziet echter geen extra economische groei of werkgelegenheid door deze afschaffing. En ook Brussel bemoeit zich met deze zaak.

Volgens de Europese commissie zit in Nederland een groot aantal buitenlandse investeerders die misschien wel nergens belasting afdragen.

Inmiddels hebben maar liefst 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens te maken met fikse schulden. Daarnaast loopt een grote groep Nederlanders het risico om in de schulden terecht te komen.

Dat moet anders vindt de Europese Commissie. Brussel vindt dat Nederland moet zorgen voor hogere inkomens, lagere privéschulden en een groei van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, zowel door overheden als bedrijven.

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft onlangs een plan gelanceerd om mensen met schuldenproblemen te helpen. Hoewel SP Nissewaard elke poging toejuicht schulden- en armoedeproblemen aan te pakken moet hier een aantal kritische kanttekeningen geplaatst worden.

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de Participatiewet met als doel zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk, en bijstand te verlenen via een inkomen tot het toepasselijke sociaal minimum aan mensen die niet in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op zelfredzaamheid van burgers.

Zoals de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) opmerkt in het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid zijn kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Een oude tegeltjeswijsheid stelt dat van het concert des levens niemand een program krijgt.

Ook wie een goede opleiding en inkomen heeft kan in problemen komen omdat soms het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement, ontslag of een combinatie.

Bovendien is de Nederlandse overheid vaak zelf de grootste veroorzaker van schulden. Bijvoorbeeld de hoge boetes op het te laat betalen van een verkeersboete.

Al met al heeft SP Nissewaard de conclusie getrokken dat de Participatiewet getuigt van een grenzeloos pessimistische visie op de samenleving en wantrouwen van mensen. In combinatie met het afschaffen van de dividendbelasting is de race naar beneden ingezet door Kabinet Rutte III.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op