Inspreken bij provincie over windmolens

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben 17 locaties in het Rijnmondgebied aangewezen waar windturbines kunnen komen. Daarmee volgt de provincie voor het overgrote deel de locaties die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf hebben aangedragen.

De gemeente Nissewaard heeft gekozen voor de ontwikkeling van de locatie Hartel-Oost/Plaatweg/Brielse Maasdijk Oost. De gemeente denkt in dit gebied de opgave van 18 megawatt te kunnen realiseren.

Herziening visie
De 17 locaties zijn opgenomen in een voorstel voor de zogeheten partiële herziening van de Visie ruimte en mobiliteit windenergie. Dit voorstel legt het college van GS op 20 december 2017 ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Als PS in december akkoord gaan, liggen de locaties ruimtelijk vast.

Op de locaties moeten er echter nog steeds onderzoeken worden uitgevoerd en procedures worden doorlopen, voordat het bestemmingsplan kan worden aangepast en de vergunning kan worden verleend.

Inspreken bij de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving
Op 15 november 2017 houdt de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving een hoorzitting in het Provinciehuis voor belanghebbenden (met een mogelijk vervolg op 22 november) die willen inspreken op het voorstel voor de locaties. De hoorzitting wordt ook uitgezonden via de webcast op channel.royalcast.com/provinciezh. Op 20 december 2017 nemen PS een definitief besluit over de locaties.

Aanmelden
Wilt u inspreken tijdens de hoorzitting van de commissie? Aanmelden kan tot en met maandag 30 oktober 2017 via e-mail: statengriffie@pzh.nl. Vermeld bij de aanmelding uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en de locatie waarover u wil inspreken.

De stukken over de herziening van de VRM voor windenergie kunt u vinden op zuid-holland.nl/windenergie.

De griffie verstuurt uiterlijk 10 november 2017 per e-mail het tijdschema van de hoorzitting naar alle deelnemers.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op