Forza!Nissewaard stemt in met begroting en meerjarenraming

Op 8 november 2017 heeft Forza! Ingestemd met de begroting voor 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. Forza is blij verrast met de uitgebreide en makkelijk leesbare onderdelen binnen de programmabegroting 2018. Een verhelderend beeld voor niet financieel ingestelde mensen.

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geeft voor het huidige college een dilemma. Zij moeten een voorstel maken op basis van haar huidige uitgezette collegeprogramma. Over ruim 5 maanden zou dat zomaar de prullenbak in kunnen en is deze begroting een inkijk voor het nieuwe samen te stellen college.

Een bijzondere, maar ook rare situatie waar niet aan te ontkomen valt. 2018 is landelijk gezien een jaar waarin de economische groei zichtbaar moet gaan worden onder het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord geeft veranderingen aan voor zowel de gemeente als haar inwoners. Wat dit individueel dan wel gemeenschappelijk te weeg gaat brengen is nu nog niet te overzien.

De begroting 2018 geeft in het financiële perspectief een relatief grote buffer aan, waarin eventuele tegenvaller kunnen worden opgevangen. De PM post invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft nog een smetje op het financieel perspectief, omdat hier nog geen bedrag aan kan worden gehouden.

Zelfs geen schatting. De precariobelasting geeft Forza! op het laatste moment zorgen. De netwerkbeheerder Stedin heeft via de rechter bezwaar tegen de heffing op de ondergrondse kabels en leidingen. Hierdoor komt de relatief grote buffer onder druk te staan en de teruggaaf van een deel van deze precarioheffing aan de inwoners ook.

De analyseverschillen en aanvullende knelpunten geven voor de begroting 2018 een positief beeld af. Daardoor kan er voor de sluitende begroting 2018 en verder een storting in de Algemene Reserve worden gedaan.

Het risico, die komend jaar nog verwerkt moeten worden in de begroting, is de grenscorrectie van Oudenhoorn. De Rijksuitkering naar de gemeente Nissewaard neemt af, maar op de opbrengst van de grenscorrectie vanuit de provincie en betaald door Hellevoetsluis even groot is, moet nog worden afgewacht.

Waar in 2017 de verkoopopbrengst van erfpachtgronden de begroting sluitend gemaakt moest worden en de Algemene Reserve aangesproken moest worden, is er nu sprake van een overschot in de begroting, die ten gunste komt van de Algemene Reserve. Hieruit blijkt, dat er door het college verstandig is omgesprongen met de beschikbare middelen en er strak gestuurd is op de begroting.

Nico Akkerman
Steunraadslid Forza! Nissewaard

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top