Forza!Nissewaard op werkbezoek bij De boeg

Op donderdag 8 maart hebben Francois Kranendonk en Mia Sliwinski van Forza!Nissewaard een bezoek gebracht aan de dag- en nachtopvang De Boeg. Doel van het bezoek was inzicht te krijgen in de prangende situatie die was ontstaan door de wachtlijsten en de plotselinge ernstige koude in ons land.

Tijdens het zorgdebat dat stichting Pameijer organiseerde raakten Francois en Mia met twee jonge mensen, die gebruik maakten van deze opvang, in gesprek. Op hun uitnodiging om te komen praten over de situatie aldaar ging Forza! graag in en aldus geschiedde.

Op locatie werden zij ontvangen door een delegatie van de cliëntenraad van het Leger des heils en de locatiemanager van De Boeg. Al snel werd duidelijk dat er veel behoefte is aan samenwerking binnen de zorgketen in Nissewaard. Er is helaas nog steeds sprake van een wachtlijst en bleken er zelfs mensen op een stoel in de opvang te slapen.

Er ontbreekt inzicht in de lengte van de wachtlijst en in de plaatsingssystematiek. Ook blijkt er slechts in geringe mate sprake van maatwerk inzake hulpvragen. Zo kan het dus voorkomen dat kansrijke zorgvragers, toch niet de benodigde hulp krijgen, wat ertoe leidt dat zij langer dan noodzakelijk in de opvang zitten.

Daarnaast blijkt de regionale samenwerking maar niet tot stand te komen. De locatiemanager vertelt: ‘In Rotterdam is er sprake van 4/5 noodplekken waar Nissewaard geen gebruik van mag maken. Deze plekken zouden er juist mede voor zorgen dat er een betere doorstroom van hulpvragers is’.

Ook heeft de opvang baat bij een snellere doorstroom naar een eigen woning en werk, maar daar lijkt door gemeente Nissewaard vrijwel geen prioriteit aan gegeven te worden. In de optiek van Forza! werkt de Participatiewet (iedereen die mee kan doen, doet mee) dus niet naar behoren.

Forza! maakt zich de komende tijd sterk voor een beter overleg tussen gemeente-woningbouwverenigingen- Rotterdam- Leger de heils- Stimos om spijkers met koppen te slaan.

Forza! dankt De Boeg voor de uitnodiging en gastvrijheid.

Francois Kranendonk
Mia Sliwinski

Forza!Nissewaard

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op