“De oorlog is verklaard aan de recalcitrante huisartsen werkzaam op het eiland Voorne”

Het Burgerinitiatief “Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de acute noodzorg op Voorne Putten en Rozenburg”, verklaard de oorlog tegen de recalcitrante huisartsen die werkzaam zijn op het eiland Voorne.

Na de protestmars van 5 september j.l. is het Burgerinitiatief begonnen met alle zorgautoriteiten onder de loep te nemen en feiten boven tafel te krijgen om het probleem van een sterk achteruithollende acute noodzorg t.b.v. 200.000 inwoners, te bestrijden en te gaan zorgen dat er voor iedere inwoner op Voorne Putten en Rozenburg een optimale acute noodzorg gerealiseerd wordt.

1 van de de noodzakelijke acute noodzorg, moet worden geboden door een optimaal opererende “Huisartsen Posten” (HAP) organisatie, die zorgdraagt dat iedereen die zich in acute nood bevindt buiten de reguliere dagdienst tijden van de huisarts, daadwerkelijk binnen absolute korte tijd noodzorg wordt geboden.

Een HAP is ingericht door alle praktijkvoerende huisartsen die werkzaam zijn in de regio waar zich een HAP bevindt. Door bezuinigingsmaatregelen en met verkeerde voorlichting richting gemeentebesturen en de betrokken inwoners, is er op last van het kabinet en in samenwerking met de zorgverzekeraars besloten om per 1 januari j.l. de HAP en de daarbij behorende Apotheek in de gemeente Hellevoetsluis te sluiten.

Tevens is er door de zorgverzekeraars (CZ) besloten om bepaalde diensten en vergoedingen van de praktijkvoerende huisartsen en Apotheken (deels) niet meer te vergoeden. Hierdoor is het eiland Voorne met daarin gelegen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, verstoken van deze eerstelijnszorg in de eigen omgeving.

Iedere inwoner van alle op Voorne gelegen plaatsen van Rockanje, Oostvoorne, Brielle tot Hellevoetsluis en alle omliggende dorpen, zijn nu aangewezen op de enige overgebleven HAP en 24 uurs Apotheek in Spijkenisse (gemeente Nissewaard).

Hierdoor is er van “in korte tijd acute noodhulp bieden” geen enkele sprake meer, de inwoners van Voorne zijn verplicht in de avond, nacht en in het weekend enorme afstanden te rijden om acute noodzorg te kunnen ontvangen, met alle gevolgen van dien. Te late medische hulp kan en is dodelijk.

Tevens zijn in de spitsuren door de bezuinigingsmaatregel’s, enorme wachttijden bij de enige HAP en Apotheek ontstaan, tot wel 1,5 uur.

Het Burgerinitiatief is door diverse zorgautoriteiten die aanwezig waren bij een vergadering van de Voornse huisartsen organisatie, gewezen op het feit dat, de daar aanwezige delegatie Voornse huisartsen unaniem tegen stemden om nog dienst te (willen) doen in een eventueel nieuw in te richten HAP op Voorne.

Het Burgerinitiatief “Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de acute noodzorg op Voorne Putten en Rozenburg”, accepteert deze beslissing niet en bindt de strijd aan met alle praktijkvoerende Voornse huisartsen, die het eens zijn zich niet meer in te willen zetten voor hun in acute nood verkerende patiënten. De landelijke huisartsen vereniging geeft geen sjoege op vragen namens het Burgerinitiatief, hier iets aan te willen doen.

Het Burgerinitiatief roept de wel willende huisartsen van Voorne op, zich te melden via initiatiefnemer Willem Heijdacker SR. op e-mail: w.heijdacker@upcmail.nl. Wij nemen 4 weken de tijd om te inventariseren wie er welwillend zijn, het Burgerinitiatief zal daarna de welwillende Voornse huisartsen aanmelden bij het “Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg” en daar tevens een klacht indienen, dat er huisartsen zijn op Voorne die hun zorgplicht verzaken.

Het Burgerinitiatief roept ook de patiënten die een recalcitrante Voornse huisarts heeft, zich hiertegen te verzetten. Ons advies is: Neem een andere huisarts die wel na de reguliere praktijkuren zich willen inzetten voor haar of zijn patiënt.

Namens het,
Burgerinitiatief “Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de acute noodzorg op Voorne Putten en Rozenburg”
Willem Heijdacker SR.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Top