Boekenberg op zoek naar leden voor de raad van toezicht

Op 1 januari 2016 maakt het bestuur van Bibliotheek de Boekenberg (Spijkenisse, gemeente Nissewaard) de overstap naar het Raad van Toezicht-model. Twee van de huidige bestuursleden maken als gevolg van het aflopen van de statutaire zittingstermijn de overstap niet mee. Daarom is het bestuur van Bibliotheek de Boekenberg op zoek naar drie leden van de toekomstige Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op het bestuur van Bibliotheek de Boekenberg. Zij heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, een en ander conform statuten en reglement. De raad zal in haar functioneren de ‘Governance Code Cultuur’ hanteren.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. Wij nodigen vrouwen nadrukkelijk uit hun belangstelling kenbaar te maken.

Om deze rol goed te kunnen invullen verwachten wij van de kandidaten

– Affiniteit met doelstelling en functie van Bibliotheek de Boekenberg.
– Bestuurlijke ervaring en bij voorkeur specifieke ervaring in het houden van toezicht bij organisaties in het maatschappelijk veld.
– Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
– Het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
– Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen.
– Het vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de directie.
– Beschikking hebben over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief zijn.
– Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
– Voldoende tijd beschikbaar hebben.
– Woonachtig of werkzaam zijn of anderszins een sterke affiniteit hebben met Nissewaard geldt als een sterke pré.

Voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht verwachten wij van de nieuwe leden specifieke deskundigheid, ervaring en netwerken op één of meer van de volgende terreinen: onderwijs, HRM, maatschappelijk ondernemerschap, sociaal domein en arbeidsmarkt, exploitatie van vastgoed.

Belangstelling?
Voor inhoudelijke vragen over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer Mart Toet, voorzitter van het bestuur van Bibliotheek de Boekenberg, 0630365971 of met Victor Thissen, interim directeur van Bibliotheek de Boekenberg, 0654944881.

Bij Wendy Boon, medewerker algemene zaken van de bibliotheek, kunt u meer informatie over de bibliotheek opvragen, wboon@deboekenberg.nl. U kunt bij haar ook terecht met vragen over de procedure.
Uw belangstelling kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae, vóór 15 december 2015 mailen naar secretariaat@deboekenberg.nl, t.a.v. de heer V. Thissen.

Gesprekken met kandidaten staan gepland voor tweede helft december / eerste helft januari 2016.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op