Asbestdaken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het verbod geldt voor het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Zelf doen of laten verwijderen?
Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest.

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is, zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen.

De gemeente adviseert om het verwijderen van asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren. Meer informatie is verkrijgbaar via team Vergunningen via telefoonnummer 14 0181. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. U kunt de melding indienen op omgevingsloket.nl.

Subsidie voor verwijderen
Voor het verwijderen van asbest is de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken beschikbaar. De gemeente Nissewaard heeft geen subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. De gemeente is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en betaling van de subsidieregeling. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Meer informatie over de subsidieregeling staat op rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op