Alternatief compensatievoorstel precarioheffing

B&W van Nissewaard bespreekt in de commissie Bestuur met de gemeenteraad een voorstel om de te verwachten lastenstijgingen te compenseren. Het heffen van precario op kabels en leidingen wordt door Stedin betwist. Dit betekent een aanzienlijk financieel risico voor de begroting 2018 – 2021.

B&W stellen nu aan de raad voor om de begrotingsbuffer te verhogen om het risico te kunnen opvangen. De inwoners van Nissewaard mogen hiervan niet de dupe worden is het uitgangspunt van het college.

De inwoners zullen straks meer geld kwijt zijn aan nutsvoorzieningen, omdat de precarioheffing aan de consument wordt doorberekend. Die prijsverhoging van de nutsbedrijven wordt nu door de gemeente ondervangen door een lagere afvalstoffenheffing. Hierdoor wordt voldaan aan de afspraak uit het coalitieakkoord dat gemeentelijke lasten slechts geïndexeerd worden met de inflatie.

Met de maatregelen wordt het risico op een niet sluitende begroting voorkomen. Bovendien leidt het niet tot een lastenstijging voor de inwoners van Nissewaard. Beide belangrijke uitgangspunten voor het college. Met de verlaging van de afvalstoffenheffing en een nagenoeg volledige inzet van de opbrengsten van de precarioheffing,wordt aan beide uitgangspunten van het college voldaan.

Uitgangspunt is en blijft dat de verwachte tegenvaller niet leidt tot een lastenverzwaring voor onze inwoners.
wethouder Martijn Hamerslag

Het voorstel van het college maakt onderdeel uit van de belastingverordeningen 2018. Deze worden behandeld in de vergadering van de commissie Bestuur van 21 november 2017 en de vergadering van de gemeenteraad op 6 december 2017.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op