Adres onbekend

Uit onderzoek van de gemeente Nissewaard is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adres onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van B&W heeft, op grond van artikel 2.22, het voornemen om het bijhouden van de persoonslijst van de onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Nissewaard staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere uitkeringen, aanvragen identiteitsbewijs, subsidies, enzovoort.
Screenshot_3
Screenshot_4

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt bovengenoemde persoon in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over zijn of haar feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren.

Uw brief kunt u richten aan:
De gemeente Nissewaard,
afdeling Stadswinkel, team KC2,
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

of per e-mail: gemeente@nissewaard.nl.

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken via telefoon: 14 0181.

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Nissewaard! Like ons op Facebook.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op